311 Djurskötare / Final

Finalister

Netta Huotari

Riveria

Pihla Jokinen

Ammattiopisto Livia

Siiri Kaskinen

Kpedu

Inka Lehtonen

Ammattiopisto Livia

Aleksa Pulkkinen

Riveria

Riia Reinikainen

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Jatta Ruotsalainen

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Emma Virtanen

Kpedu

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, evenemangstält

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna:  

 • Lösdriftsladugård   
 • Gården har en robotmjölkmaskin Lely A3 och produktionshanteringsprogrammet Lely Horizon
 • Mugg för första strålarna, fat för celltest och celltestämne  
 • Handboken Mjölkning i bås och lösdrift  
 • Mjölkgårdens kvalitetshandbok  
 • Mätningsutskrifter gällande mjölkens kvalitetskontroll  
 • Ladugårdens arbetssäkerhets- och skyddsutrustning  
 • Kompaktlastare Avant 528 och maskiner och apparater som behövs för att flytta en lastpall  
 • Torrströbalar och lastpallar  
 • Varningskäglor  
 • Hönsgård  
 • Höns  
 • Vaglar  
 • Värmelampor  
 • Ägg  
 • Rengöringsredskap för ägg  
 • Äggkartonger  
 • Husdjursbon  
 • Tillbehör för husdjursbon  
 • Byggnadsredskap (batteridriven borrmaskin, skruvar, spikar, hammare o.d.)  
 • Torrströ  
 • Drick- och matkoppar för höns och hundar  
 • Hundmat  
 • Utrustning för skötsel av hundens tänder  
 • Hundar  
 • Pekplattor eller bärbara datorer  

  

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:  

 • Fotoförsett identitetsbevis  
 • I mjölkningsuppgiften använder de tävlande gårdens skyddsstövlar och arbetsoveraller. (Eventuella ändringar i detta meddelas i inbjudan).  
 • För småmaskinsuppgiften ska den tävlande ta med arbetskläder och skyddsutrustning.  
 • För höns- och hunduppgiften ska den tävlande ta med lämpliga kläder och skor. Övrig utrustning ser tävlingsarrangören till att finns på platsen.  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Djurskötare kan sköta djur i olika företag inom djurskötarbranschen, i lantgårdsföretag eller som självständiga företagare. De sköter djur och har omsorg om deras välbefinnande enligt lagstiftningen och goda etiska seder. De beaktar arbetssäkerheten och principerna för hållbar utveckling. Under tävlingsdagarna utför de tävlande fem olika uppgifter. Tävlingsuppgifterna är planerade så att de ska motsvara äkta arbetslivssituationer. Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för grundexamen inom lantbruksbranschen.  

Domare

 • Huvuddomare Kaisu Korhonen, Kainuun ammattiopisto KAO  
 • Mirja Heikkinen, Osuuskunta Tuottajain Maito  
 • Tiina Raitaoja, Haltialan tila / Stara/ Helsingfors stad  
 • Ann-Sofie Peltonen, Helsingfors universitet  
 • Riku Riihelä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda  
 • Veera Lehtilä, Suomen siipikarjaliitto ry  
 • Sini Harju, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda  
 • Sari Kokko, Royal Canin  
 • Hanna Kuusisto, Koirahoitola Lomaluppa  
 • Ilkka Mehtälä, Koulutuskuntayhtymä OSAO  
 • Salla Vakkilainen, Eläinsairaala Aisti  
 • Juhani Mykrä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda  

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Automatmjölkning i en lösdriftsladugård på en mjölkboskapsgård

Uppgift

Du är arbetstagare på en mjölboskapsgård, där man har ett automatiskt mjölkningssystem (Lely A3).

Du inleder ditt arbetsskift med att i datorn (produktionshanteringsprogrammet Lely Horizon) ta reda på boskapens situation. Under ditt arbetsskift ska du leda en ko som valts ut för dig till mjölkning. I mjölkningen ingår att hämta kon för mjölkning, automatmjölkning och övervakning. I uppgiften bedöms också samarbetsförmåga och förebyggande av smittsamma sjukdomar. Uppgiften avslutas när du har avlägsnat dig från tävlingsområdet. 

Den tävlande har tillgång till en assistent, som kan vara till hjälp när kon ska flyttas till mjölkningsstället. 

Tid för uppgiften 30 min. 
Poäng: 30 p. 

Modul 2/Småmaskin

Uppgift

På den gård där du är avbytare är värdfolket på semesterresa. På gården används en Avant 528 kompaktlastare. Den tävlande anländer till tävlingsområdet i arbetskläder och granskar kompaktlastaren före körning. Den tävlande flyttar med hjälp av kompaktlastaren en pall med en torrströbal längs en anvisad rutt. Den tävlande ska koppla de anordningar som behövs för flyttningen.  

Tid för uppgiften 20 min.  

Poäng: 15 p. 

Modul 3/Hönsgård hemma

Uppgift

Du är djurskötare och enligt hållbar utveckling vill du ha närproducerad mat. Du anlägger en hönsgård hemma. Din uppgift är att enligt anvisningar bygga ett värprede för två hönor av givna material. Efter det granskar du en hönas allmäntillstånd genom att hålla hönan i famnen. Sedan samlar du in de ägg som finns, rengör dem och utgående från äggstämpeln tolkar du produktionssättet. Till sist förpackar du äggen i äggkartongen.   

Tid för uppgiften: 45 min.  

Poäng: 15 p. 

Modul 4/Hundens välbefinnande och tandskötsel

Uppgift

Hundarna är förtjänta av rena tänder, en fräsch andedräkt och ett friskt tandkött. En kund kommer med en labrador till ett djurpensionat. Hen vill att hundens tänder ska borstas och skötas. Efter det ska den tävlande instruera kunden i en rätt kost för hunden av de alternativ som getts. Kunden önskar också få råd gällande klassificering av hundens kroppskondition och vill höra vilka skadeverkningar hunden kan få av övervikt. Motivera dina val och ditt arbete. Beakta kundbetjäningsaspekten, arbetssäkerhet och hållbar utveckling.  

Tid för uppgiften 30 min.  

Poäng: 30 p.  

Modul 5/Djuravel

Uppgift

Hållbar utveckling har en viktig roll vid djuravel.  Med avel strävar man till att få hållbara och friska djur. Den tävlande ska besvara en forms-enkät. Frågorna har att göra med hållbar produktion samt med produktions- och smådjursavel och med djurens välbefinnande.   

Tid för uppgiften: 1 h  

Poäng: 10 p. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners