311 Djurskötare / Semifinal

Tid

Torsdag 2.2.2023

Tävlingsplatser

Ylä-Savon ammattiopisto
Kotikyläntie 254
74150 Iisalmi

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Uuraistentie 240
43130 Tarvaala

Semifinalkoordinator

Tidtabell

Semifinaldagen tävlar man kl. 9.00-16.00. Tävlingstiden är sammanlagt 70 minuter. 

Material och utrustning

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • De Laval VMS Classic mjölkningsrobot (Ysao), DeLaval VMS mjölkningsrobot (Poke) 
 • Handboken Mjölkning i bås och lösdrift  
 • Fat för celltest och celltestämne 
 • Traktor och baltänger (Valtra N 124 HiTech, Poke) (Valtra T182 Versu, Ysao). 
 • Olika slags kattmat, transportbur, vaccinationsintyg, tillbehör för skötsel av katter. 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis  
 • arbetsutrustning enligt uppgiften. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Semifinalen bygger på tre uppgifter: produktionsdjursuppgift, traktoruppgift och smådjursuppgift.  Det totala antalet poäng för uppgifterna är 100 poäng. En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. 

Bedömningen baserar sig på examensdelen Djurskötsel och omsorg om djurens välbefinnande i grundexamen inom lantbruksbranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna. 

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Övervakad mjölkning av ko med mjölkningsrobot

Uppgift

Din uppgift är att mjölka en ko med en mjölkningsrobot. Dessutom ska den tävlande kunna tolka och förklara resultatet av ett celltest. I  mjölkningsarbetet  ingår  förbehandling  av  kon,  mjölkning,  kontroll  av  juvret  och  eventuellt  applicering av spendopp.  

Poäng: 

 • Mjölkaren, hygien och skyddskläder 14 p. 
 • Mjölkningsprestation, mjölkningshygien 16 p. 
 • Behärskande av mjölkens kvalitet, genomförande av celltest 10 p. 
 • Sammanlagt 40 p. 

Tid för uppgiften: 30 minuter. 

Modul 2/Användning av traktor 

Uppgift

Din uppgift är att utföra granskning av traktorn före körning och flytta en plastad rundbal till ett markerat område genom att använda baltänger. 

Poäng: 

 • Granskning före körning 8 p 
 • Körningens noggrannhet, 8 p 
 • Hantering av maskinen 12 p 
 • Uppmärksammande av omgivningen 7 p 
 • Arbetssäkerhet och skyddsutrustning 3 p 
 • Arbetsergonomi 2 p 
 • Sammanlagt 40 p. 

Tid för uppgiften: 20 minuter 

Modul 3/Skötsel av katt

Uppgift

Du arbetar på ett djurpensionat, dit en kund för en katt. Din uppgift är att ta emot katten till pensionatet, och till sist sätta katten i en bur. I uppgiften bedöms förmåga att hantera katten, kundbetjäning samt kännedom om artspecifikt beteende. I uppgiften beaktar man även arbetssäkerhet och arbetsergonomi.   

Poäng: 

 • Ändamålsenlig hantering av katten och kännedom om beteendet 10 
 • Kundbetjäning och kommunikation 7 
 • Arbetsergonomi och arbetssäkerhet, hygien 3 
 • Sammanlagt 20 poäng 

Tid för uppgiften: 20 minuter 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners