312 Turism / Final

Finalister

Tiina Koskinen

OSAO

Greta Pulli

OSAO

Bertta Kinnunen

Gradia

Marleena Tapanainen

Gradia

Jennamaria Järvinen

WinNova

Julius Pajunen

WinNova

Ksenia Andreeva

Koulutuskeskus Salpaus

Heini Närhi

Koulutuskeskus Salpaus

Marjette Kenk

Perho Liiketalousopisto

Aicha Olis

Perho Liiketalousopisto

Ella Brosseau

Lapin koulutuskeskus REDU

Mikko Keskitalo

Lapin koulutuskeskus REDU

Vanessa Havulahti

Luksia

Daranee Saeli

Luksia

Matias Dolin

Omnia

Kirke Mikk

Omnia

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, Metro Areena

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

Den tävlande ska bestyrka sin identitet. Inga egna redskap eller anordningar får tas med eller användas i tävlingen.   

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • De tävlande får använda två bärbara datorer/par. 
 • Datorerna har operativsystem, internetuppkoppling och webbläsare samt Microsoft Office-programpaket.  
 • usb-minne 
 • anteckningsredskap 
 • printer 
 • Material och utrustning som behövs i receptionsservice på ett hotell. 
 • Material och utrustning som behövs för genomförande av turisttjänster. 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • Den tävlande ska ta med sig arbetskläder godkända av sin egen läroanstalt. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Tävlingsuppgifterna i den här grenen baserar sig på kravnivån berömliga i grundexamen inom turismbranschen. I uppgiften bedöms kunnande i kompetensområdena för reseexpert, receptionist och producent av turismservice. Tävlingen är en partävling. 

Uppgifterna bygger på uppgifter i Mästare under tidigare år. Finaluppgiften kan ändras med 30 %. 

I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.   

I tävlingsuppgifterna beaktas Mästare-tävlingens gemensamma teman: företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet. 

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Tävlingsuppgifterna som helhet bedöms på skalan 0–100 p. Bedömningen baserar sig på kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna (B5) i examensgrunderna för grundexamen inom turismbranschen. Bedömningen av tävlingsuppgifterna är kvantitativ och kvalitativ.

Domare

 • Huvuddomare Jarmo Kuosmanen, Gradia
 • Leena Korpi, Sedu
 • Anne Tyynelä, Tredu
 • Riikka Laatikainen, Visit Espoo
 • Christina Eriksson, Crowne Plaza Helsinki – Hesperia
 • Jarkko Lilja, Sakky
 • Päivi Airaksinen, Sakky
 • Janina Leino, Kokouspoukama
 • Pia Ruoho, Turun ammatti-instituutti
 • Kaisu Eronen, Director of People & Culture, Primehotels

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Försäljning av resetjänster

Uppgift

Examensdelar för kunnandet i tävlingsuppgiften är Kundbetjäning inom turismbranschen och Försäljning av resetjänster.   

Du arbetar i försäljningstjänsten Mästarna. Ni planerar ett resepaket för kunder. Beakta logi, måltider och program i paketet. Ni utarbetar ett skriftligt reseprogram och en offert. 

Dessutom ska ni presentera programmet; presentationens längd max. 5 min. Försäljningspresentationen laddas ner och sparas för kundens behov. 

I uppgiften får man inte dra nytta av färdiga dokumentunderlag eller egna dokument som man gjort på förhand. Övriga detaljer som hör ihop med tävlingsuppgiften preciseras på tävlingsdagen. 

Tid för uppgiften: 4 h 
Poäng: 30 p. 

Modul 2/Genomförande av turisttjänster

Uppgift

Examensdelar för kunnandet i tävlingsuppgiften är Kundbetjäning inom turismbranschen och Genomförande av turisttjänster.   

Ni planerar en aktivitet för kunder. För aktiviteten ska också en skriftlig säkerhetsplan uppgöras och inlämnas till domarna för bedömning. Ni ska handleda den funktionella delen som hör ihop med tillfället.  

I uppgiften får man inte dra nytta av färdiga dokumentunderlag eller egna dokument som man gjort på förhand.   

Övriga detaljer som hör ihop med tävlingsuppgiften preciseras på tävlingsdagen. 

Tid för uppgiften: 4 h 

Poäng: 30 p. 

Modul 3/Receptionsservice på ett hotell

Uppgift

Examensdelar för kunnandet i tävlingsuppgiften är Kundbetjäning inom turismbranschen och Receptionsservice på ett hotell.   

Tävlingsparets uppgift är att fungera som receptionister.    

Ni ska utföra arbetsuppgifter för en receptionist samt betjäna kunder.    

Tid för uppgiften: 4 h 

Poäng: 30 p. 

Modul 4/Kundbetjäning inom turismbranschen 

Uppgift

Examensdelar för kunnandet i tävlingsuppgiften är Kundbetjäning inom turismbranschen, Receptionsservice på ett hotell och Genomförande av turisttjänster.   

Ni besvarar frågor om turismbranschen på grenområdet. 

Övriga detaljer som hör ihop med tävlingsuppgiften och eventuella andra dokument som ska utarbetas i tävlingsuppgiften preciseras på tävlingsdagen. 

Tid för uppgiften: 2 h 

Poäng: 10 p. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners