313 Ekonomiförvaltning / Final

Finalister

Leander Byggmästar

Optima

Nelly Gauffin-Kauste

Vamia  

Vesa Heikkinen

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Sofia Jokinen

Hyria

Olli Laine

Koulutuskeskus Salpaus

Venla Leppänen

Riveria

Simon Mattbäck

Vamia  

Michelle Norrman

Vamia  

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, Honkahalli

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

  • Separat display

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

  • Egen bärbar dator som har 
  • tillämpningsprogram för ekonomiförvaltning, 
  • MS-office -program och 
  • Internet. 
  • Eventuellt andra material, t.ex. böcker, läromaterial 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

De tävlande har i uppgift att klara av mångsidiga uppgifter i ekonomiförvaltning gällande löneräkning, bokföring och bokslutsarbete. Under tävlingsdagarna utför de tävlande olika uppgifter. Tävlingsuppgifterna är planerade så att de ska motsvara äkta arbetslivssituationer. Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för kompetensområdet i ekonomiförvaltning i grundexamen i affärsverksamhet. 

Domare

  • Huvuddomare, Mikko Kurunsaari, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu 
  • Tiina Koistinen, Savon ammattiopisto Sakky 
  • Tanja Saastamoinen, Savon ammattiopisto Sakky 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Löneräkning

Uppgift

Den tävlande utför olika uppgifter i löneräkning. 

Tid för uppgiften: 4 h 
Poäng: 30 p. 

Modul 2/Bokföring 

Uppgift

Den tävlande utför bokföring med periodiseringar för en detaljhandel för december 2022. 

I uppgiften görs en månadsbokföring med bokslutsnoteringar (40 p.). De tävlande ska också klara av kundbetjäningssituationer i ekonomiförvaltning genom att muntligt och skriftligt för domarna utreda teman som har med ekonomiförvaltning att göra (10 p.).

Tid för uppgiften: 7 h 
Poäng: 40 p. + 10 p. 

Modul 3/Bokslutsarbete 

Uppgift

Den tävlande utför uppgifter som hör till när man uppgör ett bokslut. 

Tid för uppgiften: 4 h 
Poäng: 20 p.  

Grenens samarbetspartners

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners