315 Välfärdsteknologi / Final

Finalister

Pamela Berg

Vamia  

Erika Eglits

Omnia

Arja Holma

Turun ammatti-instituutti

Jenni Rantio

Novida

Noa Ryysy

Omnia

Marie Santanen

Turun ammatti-instituutti

Terhi Tammi

Novida

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, evenemangstält

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

Tävlingsarrangören ser till att alla apparater och material som behövs i tävlingen finns på platsen. Material som behövs i uppgifterna finns på tävlingsområdet eller delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges.  

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • Bekväma arbetsskor 
 • De tävlande får på tävlingsplatsen enhetliga arbetskläder (byxor och skjorta) som ska användas under tävlingen.  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på de obligatoriska examensdelarna och på den valbara examensdelen Att främja funktionsförmågan med välfärdsteknologi i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Examensbenämningar i grundexamen är närvårdare och akutvårdare på grundnivå.  

Bedömningen baserar sig på kraven på kunnande i Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, de obligatoriska examensdelarna och den valbara examensdelen Att främja funktionsförmågan med välfärdsteknologi. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.  
  
En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.   

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.   

Domare

 • Huvuddomare Sonja Fraile, Yrkeinstitutet Prakticum
 • Jenny Calenius, Yrkeinstitutet Prakticum 
 • Anne Lindgren, Tehy ry 
 • Yasmin Uguzel, Tehy ry 
 • Sari Ojajärvi, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund, SuPer 
 • Jukka Koivisto, Suomen Diakoniaopisto 
 • Laura Laakkonen, Suomen Diakoniaopisto 
 • Virpi Korhonen, Stadin ammattiopisto 
 • Liisa Korhonen, Savon ammattiopisto 
 • Jaana Heiskanen, Savon ammattiopisto
 • Henna Varonen, Vantaan ammattiopisto Varia 
 • Satu Kärnä, Saimaan ammattiopisto, Sampo
 • Sanna Masamaa, Hoiva Oy
 • Katri Suominen, Luvn
 • Carita Nyholm, Diakonissalaitos, Rinnekodit
 • Meri Kujanpää, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund, SuPer 
 • Mervi Lehtinen, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund, SuPer 
 • Anu Metsälä, Esperi Care Oy
 • Elina Kiuru, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund, SuPer 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Distanshandledning i hemvård  

Uppgift

Den tävlande planerar och genomför distanshandledning i hemvård för äldre i Teams. 

Tid för uppgiften: 2 h 

Maxpoäng: 20 p 

Modul 2/Användning av Exoskeleton  

Uppgift

Den tävlande planerar och genomför arbetsuppgifter som hör till vårdarbetet genom att dra nytta av stödskelettet Exoskeleton (Auxivo LiftSuit 2) utifrån produktpresentation och annat material.   

Tid för uppgiften: 1h 30min   

Maxpoäng: 15 p.  

Modul 3/Skriftlig uppgift – Etik vid användning av välfärdsteknologi

Uppgift

Den tävlande reflekterar över etiska aspekter på användning av välfärdsteknologi i vårdarbetet.  

Tid för uppgiften: 1h 15 min  

Maxpoäng: 10 p.  

Modul 4/Klienthandledningssituation där VR-glasögon utnyttjas

Uppgift

Den tävlande planerar och genomför ett klientbesök hos en rehabiliteringsklient inom mentalvården.  

Tid för uppgiften: 1h 30 min  

Maxpoäng 15 p.  

Modul 5/EEG-uppgift – Genomförande av undersökningssituation med klient 

Uppgift

Den tävlande planerar och genomför en undersökningssituation för en ung klient. Undersökningen gäller bedömning av hjärnornas belastning och för att åstadkomma belastningen används minnesspelet N-back i datorn. 

Modulen genomförs onsdagen 10.5.2023 utanför det egentliga tävlingsområdet, i Omnia MakerSpace utrymmen i Otnäs (på adressen Otsvängen 5, Esbo). 

Tid för uppgiften: 2 h  

Maxpoäng: 20 p.  

Modul 6/Skriftlig uppgift|Välfärdsteknologi och hållbar utveckling 

Uppgift

Den tävlande reflekterar över välfärdsteknologi med tanke på hållbar utveckling. 

Tid för uppgiften: 1 h  

Maxpoäng: 10 p.  

Modul 7/Rymningsspel

Uppgift

Problemlösningsuppgifter där välfärdsteknologiapparater används. I rymningsspelet ska t.ex. apparaterna Addoz-medicinklocka ja Moto Tiles – rörelseplattor användas. 

   

Maxtid för uppgiften: 45 minuter  

Maxpoäng 10 p.   

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners