Karriärstigarna efter evenemanget Mästare2023

Efter Mästare2023 kan man svara på en responsenkät via Mästare2023-mobilspelet. För de som aktivt bekantar sig med branscher och ger feedback via Mästare2023-mobilspelet utlovas varupriser.

Det är bra att gå tillbaka till den egna karriärstigen och de branscher man bekantat sig med och dela med sig av sina erfarenheter med andra på lektioner efter evenemanget. Dessutom är det bra att under handledningssamtal gå igenom hurdana tankar som de olika yrkesområdena väckte och fundera på vilka olika möjligheter man har att förverkliga sina egna yrkesdrömmar.

Förhoppningsvis tyckte du om Mästare2023-evenemanget och karriärstigshelheten— tack för att du deltog!

Mera info ger

Tarja Partanen

Studiehandledningen

tarja.partanen@omnia.fi

040 512 0732

Utvecklats i samarbete med

Evenemangets huvudsamarbetspartners