Vip-karriärstigar för grundskolornas personal

Mästare2023 inbjuder grundskolornas rektorer, studiehandledare och ämneslärare att bekanta sig med Mästare2023 Esbo -evenemanget via Vip-karriärstigar. Vip-karriärstigarna är en utmärkt möjlighet att få bekanta sig med toppkompetens och utbildning inom yrkesutbildningen. Längs Vip-karriärstigarna har man tagit med smakprov på grenar i de finländska yrkesskicklighetstävlingarna, aktuella talturer om yrkesutbildningen samt berättelser om karriärstigar som färdigutbildade har valt. Gå med i nätverk med andra representanter för handlednings- och undervisningsområdet och arbetslivet.

Anmälning via TAT (tat.fi).

Mer info om anmälan ger: riikka.ahonvala@tat.fi

Evenemangets huvudsamarbetspartners