För skolelever

Vid Mästare-evenemanget finns det mycket att se och uppleva för skolelever! Förutom den spännande, energiska och medryckande FM-tävlingen i yrkesskicklighet erbjuder sidoevenemangen mångsidiga aktiviteter för alla åldrar. Evenemanget har fritt inträde. Du kan delta tillsammans med dina kompisar eller din klass enligt eget schema och intresse.

Karriärstigarnas uppgifter passar bra som förhandsuppgifter inför studiehandledningslektioner. Med hjälp av uppgifterna kan man fundera på det egna kunnandet och vad man är intresserad av samt planera vilka yrken och branscher man vill bekanta sig med under evenemanget Mästare2023 Esbo. Uppgifterna publiceras under våren 2023.

Mästare-spelet ger dig en introduktion till tävlingsgrenarna och karriärmöjligheterna under evenemanget. Spela det spännande spelet under evenemanget och bekanta dig på ett mångsidigt sätt med olika branscher, arbetsredskap och kunnande som behövs i de olika branscherna.

Under FM-tävlingarna i yrkesskicklighet får du följa med toppkunnande

Ungdomarna som deltar i FM-tävlingen i yrkesskicklighet tävlar i 47 olika grenar inom byggande, kosthållstjänster, fordons- och transportteknik, industri, service samt IT och informationsteknik.

Även MästarePLUS-grenar för studerande i behov av särskilt stöd och intressanta yrkesuppvisningar finns med!

I Mästare9-tävlingen får högstadieelever från olika delar av Finland tävla i tremannalag i uppgifter som kräver fiffighet och händighet. FM-finalen i Mästare9 ordnas i samband med evenemanget Mästare2023 Esbo.

Varmt välkomna till evenemanget Mästare2023 Esbo!

Evenemangets huvudsamarbetspartners