603 CNC-maskinbearbetning / Final

Finalister

Jarkko Karvonen

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Elias Mikkilä

Turun ammatti-instituutti

Joni Rajaniemi

Koulutuskeskus JEDU

Rasmus Saarinen

Turun ammatti-instituutti

Aleksi Valjakka

Savon ammattiopisto

Konsta Ylikoski

Sataedu

Tävlingsplats

Stadin AO enheten i Abraham Wetteri vägen 4, Helsingfors

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

  • Material som behövs i uppgifterna ges i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. Tävlingsplatserna lottas den första dagen för hela tävlingstiden. 
  • Ett stycke stål för CNC-svarvning, stålrör utan fog. Kvalitet: S355JS2H, EN 10210-1. 
  • HAAS ST10Y CNC-svarv med HAAS-styrsystem. Maskinen har skärvätska. 
  • Ett stycke plattjärn för CNC-fräsning, kvalitet: S355J0.  
  • HAAS DT-1 CNC-fräs med HAAS-styrsystem. Maskinen har skärvätska. 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

  • Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon, hörselskydd, skyddsskor och arbetskläder. Anteckningshäfte, pennor, fickräknare, som den tävlande eventuellt behöver vid skissering av uppgifterna. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen i maskin- och produktionsteknik, kompetensområdet för produktionsteknik. Bedömningen baserar sig på kriterierna för nivån berömliga (B5)  i examensdelarna CNC-svarvning, CNC-fräsning, CAD/CAM-programmering och verkstadsmätningar. 

De tävlande har i uppgift att CNC-svarva och CNC-fräsa ett givet tävlingsstycke enligt en ritning. Uppgiften i mätning är att med verkstadsutrustning mäta ett givet tävlingsstycke. I modulen företagsamhet och hållbar utveckling ska de göra en skriftlig uppgift som de får. De tävlandes verksamhet, arbetssäkerhet och arbetshälsa bedöms under hela tävlingsveckan. 

Uppgifterna har utarbetats i samarbete med Valmet Flow Control Oy. Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för alla delområden i tävlingen för varje tävlande.   Vid poängräkningen används CIS-poängberäkningssystemet. 

I bedömningen används kvantitativ och kvalitativ bedömning. Tävlingsstyckena mäts med Valmet Flow Control Oy:s 3D-mätmaskin (Zeiss). För att fastslå de kvantitativa bedömningarna använder domarna en tredje parts mätningsrapporter och mätanordningar och annan utrustning som behövs. I den kvalitativa bedömningen bedömer tre (3) domare varje föremål för bedömning.  

Domare

  • Huvuddomare, Mikko Vepsäläinen, Camcut Oy 
  • Jukka Marttinen, Savon ammattiopisto, Sakky 
  • Niko Mähönen, Savon ammattiopisto, Sakky 
  • Said Bilal, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/CNC-svarvning

Uppgift

Tävlingsuppgiften har utarbetats i samarbete med Valmet Flow Control Oy. CNC-svarvning av ett stycke stål, stålrör utan fog. Kvalitet: S355JS2H, EN 10210-1. Med HAAS ST10Y CNC-svarv som har HAAS-styrsystem. Maskinen har skärvätska. I uppgiften tillverkas ett stycke, som maskinbearbetas på båda sidorna i mjuka käftar. Käftarna är färdigt svarvade. Den tävlande utför svarvningen av stycket genom att använda Mastercam2023 CAM-programvara. Programmering manuellt med G-kod kan också göras. Skärstålen är färdigt insatta på plats och inmätta i maskinen, men den tävlande svarar själv för att skäruppgifterna är riktiga. 

Tävlingstid för uppgiften: 3,5 timmar  

Maxpoäng: 40 poäng 

Modul 2/CNC-fräsning

Uppgift

Tävlingsuppgiften har utarbetats i samarbete med Valmet Flow Control Oy. CNC-fräsning av ett stycke plattjärn, kvalitet: S355J0. Med HAAS DT-1 CNC-fräs som har HAAS-styrsystem. Maskinen har skärvätska.  

I uppgiften tillverkas ett stycke, som maskinbearbetas på båda sidorna i ett maskinskruvstycke. Den tävlande utför fräsningen av stycket genom att använda Mastercam2023 CAM-programvara. Kunnande i framställning med höghastighetsverktygsbanor ger stora fördelar, men stycket kan också tillverkas för hand genom att använda 2D-banor. Skärstålen är färdigt insatta på plats och inmätta i maskinen, men den tävlande svarar själv för att skäruppgifterna är riktiga. 

Tävlingstid för uppgiften: 3,5 timmar  

Maxpoäng: 40 poäng 

Modul 3/Verkstadsmätning och förmåga att läsa en teknisk ritning

Uppgift

Tävlingsuppgiften har utarbetats i samarbete med Valmet Flow Control Oy. Den tävlande ska mäta ett givet stycke med olika verkstadsmätningsanordningar. Objekt som ska mätas är exempelvis inner- och ytterdiametrar, hur den geometriska toleransen uppfyllts och gängans flankdiametrar. Förteckning över mätredskapen meddelas till de tävlande före tävlingen. 

Tävlingstid för uppgiften: 1 timme.  

Maxpoäng: 10 poäng 

Modul 4/Företagsamhet och hållbar utveckling

Uppgift

Den tävlande gör en skriftlig uppgift som utdelats. 

Tävlingstid för uppgiften är 1 timme. 

Maxpoäng: 5 poäng 

Modul 5/Den tävlandes verksamhet, arbetssäkerhet och arbetshälsa

Uppgift

Den tävlande gör en skriftlig uppgift som utdelats. Den tävlande har ett säkert arbetssätt och söndrar inte skär, maskiner, mätutrustning eller verktyg under tävlingen. Den tävlande städar upp och återvinner spån från bearbetningsmaskinen till en på förhand bestämd plats inom ramen för tävlingstiden. Den tävlande använder skyddsutrustning vid arbete med maskiner och arbetar effektivt och ergonomiskt.  

Tävlingstid för uppgiften är 9 timmar. 

Maxpoäng: 5 poäng 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners