501 Bagare-konditor / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 31.1.2023

Tävlingsplatser

 • Esedu
 • Omnia
 • OSAO
 • TAI

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 6 timmar. Noggrannare tidtabell för dagen klargörs på tävlingsdagen.

Material och utrustning

 • ugn
 • kavlingsmaskin
 • bordsmaskin (ca 6L)
 • spis
 • frys
 • kylskåp.

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • arbetskläder och -skor.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Kvalitativ bedömning 60 %

Kvantitativ bedömning 40 %

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Omvandling av ett recept

Upgift

Beräkna det givna receptet

10 poäng.

Modul 2/Tillverkning av en konditoriprodukt

Upgift

Moussetårta för 20 personer

35 poäng.

Modul 3/Tillverkning av en bageriprodukt

Upgift

Traditionell färdig bageriprodukt 30 st.

35 poäng.

Modul 4/Tillverkning av en konditoridekoration

Upgift

Chokladglaserade dekorationer

10 poäng.

Modul 5/Hållbar utveckling och företagarinriktad verksamhet

Upgift

Hållbar utveckling och företagarinriktad verksamhet

Bedöms från modulerna 1-4.

10 poäng.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners