502 Kock / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 1.2.2023

Tävlingsplatser

 • Hyria
 • Redu
 • Sakky
 • Varia

Semifinal-koordinaator

Tidtabell

Tävlingen genomförs kl. 9-16. Den tävlande ska bestyrka sin identitet i samband med anmälan.

Material och utrustning

Arbetspunkt, skärbräden, städdukar, engångshandskar och avfallskärl för sortering av avfall reserveras åt alla tävlingspar av tävlingsarrangören. Dessutom finns de vanligaste små köksredskapen tillgängliga för användning. De maskiner och apparater som används är sådana modeller som vanligtvis används i restaurangkök.  Kärl för framdukning av maten finns reserverade.

Förteckning över maskiner och apparater i tävlingsköken

Gemensamma maskiner och apparater:

 • Kombiugn
 • Spis / Induktionsspis
 • Kylrum
 • Nedkylningsskåp (snabb)
 • Frys
 • Liten universalmaskin
 • Kutter
 • Blender
 • Pressopanna
 • Elvispar
 • Stavmixrar
 • Fritös
 • Diskmaskin

Gemensamma redskap:

 • Huvudrättsfat: vit utan logo 20–24 cm i diameter
 • Glas, 200–250 ml
 • Spritspåsar
 • Bakplåtspapper
 • Ugnsvantar
 • Grytlappar
 • Skärbräden
 • GN – formar och plåtar

Redskap och kärl per arbetsstation:

 • Kittel
 • Kastrull
 • Stekpanna
 • Rostfri skål
 • Lågt stålfat
 • Mått
 • Våg
 • Sil
 • Degskrapa
 • Slickare
 • Sax
 • Spatel liten
 • Spatel, stor
 • Visp
 • Såsslev
 • Hålslev
 • Träspatel
 • GN kärl och plåtar
 • Städredskap

Praktiska ansisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • en fullständig kockdräkt. Tävlingsparet ska använda en arbetsdräkt som förutsätts för kockar enligt livsmedelslagen och är godkänd av utbildningsanordnaren. Varken den tävlandes namn eller läroanstalt får synas på arbetskläderna.
 • egna knivar och andra små handverktyg. 
 • temperaturmätare, batteridriven våg och stavmixer samt elvisp. Inga andra batteri- eller eldrivna arbetsredskap.
 • Pennor och ruthäfte.

Övriga anvisningar

 • de tävlande ska använda kockhatt som tävlingsarrangören tillhandahåller.
 • om de tävlande vill får de ta med sig lite mellanmål.
 • det är förbjudet att använda mobiltelefon eller andra mobila enheter under tävlingen. Följeslagaren har ansvar för att ta hand om apparaterna från tävlingens början ända till dess avslutning.
 • under planeringstiden får tävlingsparet använda de läroböcker (t.ex. eKampus) som används vid den egna läroanstalten. Planeringen görs med dator.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Semifinalen hålls under en dag och samtidigt på alla tävlingsplatser. Tävlingsuppgiften är att planera och tillreda en huvudrätt och efterrätt för sex (6) personer.  I planeringen får man ta hjälp av eKampus eller den lärobok som används i läroanstalten. Planeringen sker på semifinaldagen.

Bedömningen baserar sig på examensdelarna Gatu- och snabbmatsservice samt Caféservice i Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Planering

Bedömning

15 poäng.

Modul 2/Tillredning och framdukning av produkter

Bedömning

30 poäng.

Modul 3/Portionernas utseende, konsistens och smak

Bedömning

40 poäng.

Modul 4/Ansvarsfull verksamhet

Bedömning

15 poäng.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners