301 Kundbetjäning och försäljning / Final

Finalister

Viljami Anttila

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Olivia Hietanen

OSAO

Ninni Hänninen

Luksia

Jenna Lindholm

Hyria

Lauri Luoto

Valkeakosken ammattiopisto, VAAO

Miranda Määttä

Kpedu

Taisiya Pozdniakova

Ammattiopisto Samiedu

Janette Vesikko

Business College Helsinki

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, Honkahalli

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • Material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. De tävlande får använda datorer i modulerna 3 och 4.  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

De tävlandes uppgifter går ut på att bygga en kampanjexponering, sälja en fysisk produkt till en konsumentkund, tillverka presentationsmaterial för en tjänsteprodukt och presentera tjänsteprodukten för riktiga målgrupper samt samla in kundrespons och utarbeta eventuella utvecklingsförslag samt att skriftligt besvara kundrespons. Under tävlingsdagarna utför de tävlande fyra olika moduler. Tävlingsuppgifterna är planerade så att de ska motsvara äkta arbetslivssituationer. Uppgifterna i finalbeskrivningen kan ändras med ca 30 %. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensdelarna försäljning och kundservice i examensgrunderna för grundexamen i affärsverksamhet. Vid bedömningen beaktas också tävlingens gemensamma teman företagsamhet, hållbar utveckling och arbetssäkerhet. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng. Varje modul har tre domare som var för sig bedömer varje tävlingsprestation. Tävlingens resultat avgörs av de sammanräknade poängen. 

Domare

 • Huvuddomare Minttu Kilpinen, Mercuria kauppaoppilaitos Oy
 • Mari Liikkanen, Citymarket, Kesko Oyj 
 • Ria Kelkka, Citymarket, Kesko Oyj 
 • Tarja Vainionpää, Savon ammattiopisto 
 • Riikka Leppänen, Partioaitta Oy 
 • Elina Pentikäinen, Savon ammattiopisto 
 • Mervi Koivukoski, Koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Tarja Miettinen, JobInno Oy 
 • Miia Moilanen, Savon ammattiopisto 
 • Topi Lindgren, Koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Andrea Nyman, Espoo Golf  
 • Kari Soininen, Savon ammattiopisto  
 • Päivi Törmälä-Rantala, Koulutuskuntayhtymä Omnia  

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Byggande av en kampanjexponering enligt ett tema

Uppgift

K-Citymarket är en finländsk modern hypermarket, som erbjuder sina kunder ett mångsidigt utbud av livsmedel och bruksvaror. K-Citymarket är känd för sina inspirerande sortiment och tjänster, sitt utmärkta matkunnande samt för att man upplever att det är så lätt att där uträtta ärenden. Herkkukauppa & Halpa kauppa (Delikatessbutik & Förmånlig butik) är en princip enligt vilken K-matbutikerna alltid har fungerat: i K-Citymarket hittar du alltid förmånliga och pålitliga produkter för vardagen – t.ex. från K-Menu och Pirkka-serierna. Dessutom erbjuder K-Citymarketarna särskilt fina delikatessalternativ för sådana stunder då du vill satsa på kvalitet. Varje K-Citymarket har en köpmansföretagare. I Finland finns det nu 81 K-Citymarketar och största delen av dem erbjuder också möjligheten att göra uppköp på nätet (k-ruoka.fi).  

Den tävlande har i uppgift att vara försäljare på avdelningen för hygien och kosmetik i Citymarket Iso Omena. Den tävlande ska på tävlingsdagen bygga en hyllgavel enligt det givna temat och en kampanjlave i anslutning till den för försäljning, med beaktande av en kommersiell exponering. I exponeringen använder man Scholl fotvårds-, Emendo Bastu- och Pirkka Spa-seriens produkter som står till buds. Efter att exponeringen blivit klar presenterar den tävlande sina exponeringslösningar för domarna.  

Tid och plats: 9.5.2023 kl. 9–16, Citymarket Iso Omena, Mattby, Esbo 

Tid för uppgiften: sammanlagt 1 h (inkl. högst 40 minuter tid för att sätta upp bordet och hyllgaveln, ca. 5 min presentation för domarna, 5 min självbedömning och domarrespons/tävlande) 
Poäng: 20 p. 

Bedömningskriterier:  

 • Effektivt byggande av en kommersiell exponering enligt kampanjen med beaktande av verksamhetsmiljön 
 • Märkning av pris-, kampanj- och produktuppgifter 
 • Arbetsergonomi, företagarinriktat arbetssätt och hållbar utveckling 
 • Motivering av de lösningar som valts och identifiering av eventuella utvecklingspunkter 
 • Interaktionsförmåga 

Modul 2/Försäljning av vandringsskor 

Uppgift

Partioaitta har varit inriktat på minutförsäljning av frilufts-, vandrings- och scoututrustning ända sedan år 1928. Vi har 21 butiker runtom i Finland samt en nätbutik. Vi har ett omfattande utbud av produkter och dit hör allt vad du behöver för ett aktivt friluftsliv. Endast märkesprodukter som uppfyller Partioaittas kriterier hör till vårt sortiment. Vårt omfattande och kvalitativa sortiment av produkter stöder vår strävan till välmående genom hållbar utveckling och friluftsliv. 

Konsumenterna har 2022 uppskattat Partioaitta som det mest ansvarsfulla och ansedda varumärket inom sitt verksamhetsområde. Vi vill vara med och skapa en bättre framtid för de kommande släktleden och ha god omsorg om vår miljö. Mer info på Partioaittas webbsidor (partioaitta.fi)  

Den tävlande arbetar som försäljare av fritidsprodukter på skoavdelningen i Partioaittas butik i Iso Omena. Den tävlande ska för konsumentkunder presentera och sälja Hanwags vandringsskor som finns i Partioaittas sortiment och sambandsprodukter till dem.  

Försäljaren betjänar kunderna, kartlägger deras behov samt presenterar och säljer de produkter som är framsatta på finska/svenska och engelska. Vid presentationen har den tävlande tillgång till en stig som simulerar vandring i naturen, där kunden kan prova hur skorna passar och känna hur det är att röra sig i naturen.  

Tid och plats: 9.5.2023 kl. 9–16, Partioaitta Iso Omena, Mattby, Esbo 

Tid för uppgiften: 0,5 h + 5 min självbedömning och domarrespons 
Poäng: 30 p. 

Bedömningskriterier 

 • Interaktion med kunden (vänlighet, förmåga att lyssna, ögonkontakt, röstanvändning, känsla för situationen osv.) 
 • Yttre skick som passar för kundservice och företagets stil 
 • Kundservice på finska/svenska och engelska. 
 • Kartläggning av kundens behov  
 • Produktkännedom, produktpresentation och försäljningsarbete (EFI, teknisk information, pris, tillgänglighet osv.) 
 • Hantering av motpåståenden, köpbeslut och tilläggsförsäljning  
 • Omsorg om verksamhetsmiljön 
 • Utvärdering av den egna prestationen  

Modul 3/Tillverkning av presentationsmaterial för en tjänsteprodukt, presentation och insamling av kundrespons samt utarbetande av utvecklingsförslag 

Uppgift

Työvoima.fi (tyovoima.fi) förnyar rekryteringen. Hos oss möter arbetsgivaren och arbetstagaren varandra direkt. Arbetstagarna skapar en egen jobbsökningsprofil där endast kunnandet syns  – inte namn, ålder eller kön. En arbetsansökan når många arbetsgivare. Arbetsgivarna väljer ut de personer som har lämpligast kunnande och tar kontakt med dem. På det sättet hittas den rätta utföraren för arbetet. Lätt, jämlikt och pålitligt. Sådan är förnyaren av anonym rekrytering. 

Modulen består av tre delar. I den första delen ska den tävlande på tävlingsplatsen enligt givna anvisningar tillverka presentationsmaterial om tjänsten Työvoima.fi. De tävlande får använda datorer och eventuellt också annat material. Material som utarbetats på förhand får inte användas.  

I den andra delen ska den tävlande ta kontakt med deltagare vid Mästare-evenemanget som hör till målgruppen för tjänsten Työvoima.fi och presentera tjänstens användning för dem genom att använda sitt tillverkade presentationsmaterial. På samma gång ska de tävlande också samla in kundrespons på tjänsten. Målgrupper i tävlingsuppgiften är i första hand vuxna personer – yrkeskunniga i olika branscher från olika delar av Finland – som finns i närheten av grenområdet och kan logga in i tjänsten samt arbetsgivare. Den här delen genomförs av två tävlande samtidigt. De tävlande kan vid presentationstillfället använda sitt utarbetade presentationsmaterial, en dator och en trådlös mikrofon.  

I den tredje delen ska den tävlande i en given blankett skriva en lista över kundrespons på tjänsten Työvoima.fi och presentera den tillsammans med sina eventuella utvecklingsförslag för domarna. 

Modulen genomförs ons 10.5. kl. 8.30–16.00 på ett bestämt område på tävlingsplatsen i Honka-hallen.  

Tid för uppgiften:  

Del 1: Utarbetande av presentationsmaterial 1 h 15 min  

Del 2: Presentation av tjänsten 30 min 

Del 3: Anteckning av kundrespons och utvecklingsförslag 10 min och presentation/ tävlande 5 min  

Poäng: 40 p  

Bedömningskriterier 

 • Användning av presentationsmaterialet, dess tydlighet och funktionalitet i praktiken   
 • Yttre skick som passar för kundservice och företagets stil 
 • Att ta kontakt med kunder som hör till målgruppen och kartläggning av behov  
 • Presentation och åskådliggörande av tjänsten på svenska och vid behov också på andra språk  
 • Interaktion med kunden (vänlighet, förmåga att lyssna, ögonkontakt, röstanvändning, känsla för situationen osv.) 
 • Iakttagande av författningar och instruktioner gällande kunduppgifter  
 • Insamling av kundupplevelser genom diskussion 
 • Presentation av utvecklingspunkter och motiveringar  
 • Åtgärder efteråt enligt anvisningar  
 • Utvärderar sitt eget genomförande av servicesituationen och hittar utvecklingspunkter  

Modul 4/Att besvara kundrespons som Espoo Golf fått 

Uppgift

Espoo Golf är en modig, förnyande, social, ansvarsfull och kundorienterad golfgemenskap med ett stort hjärta för Esbo – i golfarnas grannskap, i golfarnas hjärta. Vi vill vara den golfgemenskap i Esbo som man lättast kan närma sig, och som kan få med närområdets golfare och aktörer genom att vi har en kombination av urban placering, öppen atmosfär, utmärkt spelarstig och kontinuerlig utveckling. Vi vill vara Nylands mest omtyckta och vidsynta golfgemenskap, som är känd för sin äkta spelarcentrering, sin enastående spelarstig och sitt mod att förnya branschen. I vår gemenskap är varje medlem, aktieägare, spelberättigad, arbetstagare och samarbetspartner viktig för oss – endast tillsammans kan vi lyckas. Mer info på Espoo Golfs webbsidor (espoogolf.fi) 

Den tävlande arbetar i Espoo Golfs kundservice och tävlingsuppgiften är att ha omsorg om kundtillfredsställelsen genom att besvara en utmanande kundrespons per e-post. De tävlande har tillgång till företagets webbsidor och instruktioner för kundservice.  

Modulen genomförs to 11.5. kl. 10.00–10.45 på tävlingsplatsen för Mästare, grenområdet för gren 301 i Honka-hallen. 

Tid för e-posten: 30 min 
Poäng: 10 p. 

Bedömning 

 • Kundbetjäning via e-post 
 • Kännedom om tjänsteprodukten 
 • Hanterar och sköter en utmanande kundservicesituation enligt servicekonceptet och utvecklar kundtillfredsställelsen   

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

 • Svart Omnia logo.

Evenemangets huvudsamarbetspartners