1646 studerande anmälde sig till semifinalerna i Mästare2023

Totalt 1646 studerande från yrkesläroanstalter i hela landet tävlar om att nå en finalplats i Mästare2023-tävlingen. Till semifinalerna anmälde sig flest tävlande sedan 2016 – kämpatag till alla tävlande som deltar!

SI semifinalerna kan man notera nya rekordstora mängder tävlingsdeltagare

Mästare2023-tävlingen i Esbo kan man få uppleva totalt 47 tävlingsgrenar. Av de individuella grenarna samlade grenarna 305 Närvårdare, 301 Kundbetjäning och försäljning och 314 Säkerhetsbranschen flest anmälningar.Till grenen Kundbetjäning och försäljning anmälde sig ett rekordantal tävlande jämfört med de tio föregående tävlingsåren. Till grenen Säkerhetsbranschen anmälde sig åter så många tävlande att det är historiskt rekord i grenen. 

Flest deltagare i pargrenarna i semifinalerna 2023 samlade grenarna 310 företagsamhet, 502 Kock och 208 Spelbranschen.  Av pargrenarna samlade också 312 Turism många deltagare jämfört med de föregående tävlingsåren.

De största grenvisa ökningarna jämfört med tävlingsåret innan uppnåddes i grenarna 206 Webbutveckling, 301 Kundbetjäning och försäljning och 314 Säkerhetsbranschen. Även grenen 604 Laborant, som hållit paus i fem år, samlade ett stort antal semifinaldeltagare.

En storartad semifinalvecka arrangeras i januari 2023 vecka 5, 30.1-3.2.2023. Mästare2023 gratulerar redan nu alla som deltar i tävlingen – ni är Pro!

Grenvisa semifinalbeskrivningar publiceras i december

Grenvisa semifinaluppgifter publiceras på webbsidorna Taitaja2023.fi senast i mitten av december. På semifinalsidorna finns bl.a. info om tävlingsplatserna i semifinalerna i de olika grenarna, och om bedömningen och uppgifterna i semifinalen. Den slutliga tävlingsuppgiften framgår på tävlingsdagen. De tävlande kommer att få en särskild inbjudan till semifinalerna. Inbjudan skickas av den läroanstalt som arrangerar semifinalen eller av grenens semifinalkoordinator.

Semifinaltävlingarna hålls den sista veckan i januari

Tävlingar i Mästare2023-semifinalerna hålls i olika yrkesläroanstalter den sista veckan i januari 2023, 30.1-3.2.2023. Semifinalerna arrangeras år 2023 på tio olika orter runtom i Finland.

Mera info ger

Päivi Vuorihuhta

Tävlingschef

paivi.vuorihuhta@omnia.fi

046 851 5038

Du är möjligen intresserad av

Viljami Turve kädessään kultamitali ja kukkakimppu.

Viljami Turve som valdes till Mästarnas Mästare: Jag har aldrig vunnit någonting, så det känns fint – och konstigt

Till ambassadör för Mästare-tävlingarna och för yrkesutbildningen valdes guldmedaljören i […]

Deltagande i MästarePLUS-tävlingen förstärker kunnande och nätverk både för studerande och personal

Enligt Live-stiftelsens verksamhetsledare Marja Pajulahti behöver ungefär var åttonde ung […]

Vid Mästare tacklar man bristen på yrkeskunniga med breda axlar

Petri Lempinen från Undervisnings- och kulturministeriet, Juha Ojajärvi  från Perho […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners