Deltagande i MästarePLUS-tävlingen förstärker kunnande och nätverk både för studerande och personal

Enligt Live-stiftelsens verksamhetsledare Marja Pajulahti behöver ungefär var åttonde ung studerande särskilt stöd i sina studier. När behovet av stöd ökar får också MästarePLUS-tävlingen en större betydelse.

I årets Mästare ordnades tävlingar i hela fem MästarePLUS-grenar för studerande i behov av särskilt stöd.

När man för ett par år sedan från Esboregionens utbildningssamkommun Omnia begärde att  Yrkesinstitutet Live (livesaatio.fi) skulle vara med och arrangera MästarePLUS-grenar, skred man genast till verket i Live. Yrkesinstitutet hade redan från tidigare erfarenhet av att genomföra grenarna, för 2015 hade man varit med i arrangemangen. – Vi ville definitivt vara med och möjliggöra grenar också för dem som i sina studier behöver ett kraftigare stöd, så att också de får visa sitt kunnande på ett motsvarande sätt som också andra Mästare-tävlande får göra, berättar Live-stiftelsens verksamhetsledare Marja Pajulahti.

Enligt Pajulahti behöver ungefär var åttonde ung studerande i Finland idag särskilt stöd i sina studier. – Det här innebär också att PLUS-grenarna får en större betydelse i tävlingsverksamheten. Urvalet av grenar anser jag kunde bli ännu större och mångsidigare.

I MästarePLUS-tävlingen växer man i riktning mot att bli yrkeskunnig

Pajulahti beskriver yrkesskicklighetstävlingarna som en utmärkt möjlighet att få visa sitt kunnande för domarna och publiken, men på samma gång också för det finländska arbetslivet.

– MästarePLUS-tävlingarna påminner förhoppningsvis det finländska företagslivet och hela samhället om att vi i Finland har en enorm mängd av yrkeskunnande. Jag hoppas också att yrkesutbildningens uppskattning ökar, när man själv på evenemanget får se vilket kunnande de yrkeskunniga har.

Pajulahti beskriver tävlingserfarenheten som en resa, under vilken många upplever att de växer i riktning mot att bli yrkeskunnig på sin egen stig. Hon har hört hur de som har deltagit i MästarePLUS-grenar har beskrivit att det lärt sig mycket både när de förberett sig för tävlingarna och under själva tävlingsevenemanget. – Också deras självförtroende och förmåga att visa sitt kunnande har utvecklats. Dessutom får de nya kamrater vid evenemangen.

Pajulahti tror att arbetsgivarna värdesätter en CV-anteckning om deltagande i MästarePLUS-tävlingen. – Tävlingarna är en plats där man får visa sitt kunnande och utan vidare är det också ett bevis på egen aktivitet att utvecklas.

I MästarePLUS växer också personalens kunnande och nätverk

Marja Pajulahti anser att deltagande i MästarePLUS-tävlingen är värdefullt också med tanke på personalens utveckling.

– Tävlingsevenemangen erbjuder personalen möjligheter att visa sitt kunnande, lära sig nytt och bilda nätverk med kolleger och företagskompanjoner. När man bygger upp evenemanget får man sådant kunnande som man annars inte får. Dessutom beskriver många det här som ett projekt, som ger långvariga samarbetskompanjoner och rentav vänner. 

Arbetslivsorientering i tävlingarna och i studierna

Pajulahti berättar att i genomförandet av MästarePLUS-tävlingens grenar strävar man efter att de ska vara arbetslivsorienterade. – I tävlingarna är också företag med, och företagskompanjonerna är väldigt viktiga facilitatorer så att tävlingarna kan ordnas.

Trots att yrkesutbildningsstudierna är arbetslivsorienterade tvekar många arbetstagare att anställa yrkeskunniga som har särskilt stöd. Pajulahti anser att en orsak till det är att alla arbetsgivare inte till exempel känner till möjligheterna till lönesubvention. Hon uppmuntrar arbetsgivarna att följa med andra företags erfarenheter av och exempel på anställning av yrkeskunniga med särskilt stöd och vända sig till Live-stiftelsens sakkunniga (livesaatio.fi). – Vi har mycket kunnande om dessa situationer och vid delar gärna information till arbetsgivarna.

Hon påminner om att en mångfaldig arbetsgemenskap är en rikedom, som ökar innovativiteten och enligt undersökningar förbättras därigenom också resultaten. – Dessutom är många, som i början behöver särskilt stöd, mycket förbundna arbetstagare och ofta personer som förbättrar interaktionen inom arbetsgemenskapen.

Läs också bloggtexten av AMKE ry:s styrelsemedlem och Esboregionens utbildningssamkommuns ledare Tuula Antola och  Live-stiftelsens verksamhetsledare Marja Pajulahti: ”Täsmäosaamista työelämään – kaikkien työikäisten ja -kuntoisten panosta tarvitaan”.

Du är möjligen intresserad av

Viljami Turve kädessään kultamitali ja kukkakimppu.

Viljami Turve som valdes till Mästarnas Mästare: Jag har aldrig vunnit någonting, så det känns fint – och konstigt

Till ambassadör för Mästare-tävlingarna och för yrkesutbildningen valdes guldmedaljören i […]

Vid Mästare tacklar man bristen på yrkeskunniga med breda axlar

Petri Lempinen från Undervisnings- och kulturministeriet, Juha Ojajärvi  från Perho […]

Vid Mästare kan man få se, känna, dofta och smaka på framtiden

Mästare2023 Esbo -evenemanget är ett skyltfönster för yrkesutbildningen – och […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners