Vid Mästare tacklar man bristen på yrkeskunniga med breda axlar

Petri Lempinen från Undervisnings- och kulturministeriet, Juha Ojajärvi  från Perho Liiketalousopisto och Maria Ekroth från Skills Finland berättar på vilket sätt Mästare-evenemanget hjälper till att lösa bristen på yrkeskunnig arbetskraft.

Med hjälp av Mästare-evenemanget strävar man efter att höja yrkesutbildningens kvalitet och dragningskraft så att det finländska arbetslivet skulle få tillgång till kunniga arbetstagare.  Utbildningens kvalitet och dragningskraft förbättras också via flera mekanismer vid Mästare. 

– I yrkesskicklighetstävlingarna utvecklar de tävlande sitt kunnande och utvecklas till toppen av sin egen förmåga. De tar med sig sitt kunnande in i arbetslivet och utvecklar den egna branschen genom det, konkretiserar Skills Finlands verksamhetsledare Mari Ekroth.

Perho Liiketalousopisto skickar tävlande till Mästare från alla sin utbildningsområden, och läroanstaltens ledning har kraftigt gett stöd för tävlingsverksamheten. Rektor, VD Juha Ojajärvi har märkt att de som är kunniga och har haft  framgång i Mästare-tävlingen är företagen intresserade av. – Arbetsgivarna värdesätter att det i CV finns en anteckning om deltagande i Mästare, berättar han. Företagen rekryterar också på plats vid evenemanget genom att erbjuda arbetsplatser åt framgångsrika ungdomar.

Mästare-evenemanget samlar ett nätverk där man tillsammans löser bristen på kunnig arbetskraft

Mästare byggs upp som en gemensam ansträngning av ett väldigt nätverk, och vid evenemanget får hundratals yrkeslärare och företagsrepresentanter samarbeta tillsammans. Mästare fungera som medel för att lösa bristen på kunniga arbetare även för att den fungerar som forum för delning av kunskap och information. Lärarna tar naturligtvis med sig det de lärt sig också till sina egna studerande. Allt detta utvecklar branscherna och kunnandet, berättar Maria Ekroth.

Samarbetet mellan företagen och läroanstalterna är naturligt vid Mästare redan därför att också yrkesutbildningen ordnas tillsammans med arbetslivet. – I studierna ingår lärande i praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatserna och i företagen. Representanter för arbetsplatserna deltar också i bedömningen av yrkesprov dvs. av den studerandes kunnande, konkretiserar Petri Lempinen, överdirektör för undervisnings- och kulturministeriets avdelning för gymnasie- och yrkesutbildning.

Lempinen anser att det med tanke på en lösning av bristen på kunnig arbetskraft förutom samarbete mellan utbildningen och arbetslivet också är viktigt att ett nätverk av yrkesutbildningsanordnare och yrkeslärare har byggts upp kring verksamheten med yrkesskicklighetstävlingar. – Nätverket möjliggör kollegialt lärande och stöder därigenom att utbildningen kontinuerligt utvecklas.

Juha Ojajärvi ser Mästare också som en utmärkt arena för dialog mellan de olika yrkesområdena.

– I varje bransch behöver man inte uppfinna samma sak en gång till, när tankarna rör på sig mellan branscherna, konkretiserar Ojajärvi.

De visa vet hurdan yrkesutbildningen i verkligheten är

Maria Ekroth berättar att enligt utredningar är de studerande själva nöjda med yrkesutbildningen, men utbildningens dragningskraft når inte upp till samma nivå. Orsaken till det är framför allt att många har en felaktig bild av yrkesutbildningen och yrkesgrenarna, berättar Ekroth.

– Till exempel många arbeten som tidigare krävde fysisk styrka har genom den teknologiska utvecklingen förändrats och blivit lätta att utföra. Föreställningarna kan alltså också vara föråldrade. – Med hjälp av Mästare vill vi att bilden av yrkesutbildningen skulle motsvara de goda erfarenheter som studerandena har. Tanken är att människorna via det bättre skulle kunna hitta fram till yrkesutbildningen.

När man besöker Mästare försvinner snabbt uppfattningen att sådana yrken som kräver handens färdigheter skulle vara på väg att försvinna i och med den teknologiska utvecklingen.

– Arbetsgivarnas budskap är att yrkeskunniga människor behövs. Fastän utvecklad teknologi används i många yrken är de ändå branscher där människor fortfarande behövs, berättar Ekroth.

Ungdomsevenemanget kan ge mycket också åt andra än unga

Kärnmålgrupp för Mästare-evenemanget är eleverna i kl. 8-9 som funderar vilken studieinriktning de ska välja efter grundskolan. – Det skulle vara värdefullt att varje årskull som avslutar grundskolan skulle få bekanta sig med yrkesutbildningens utbildningsområden på ett så här väldigt konkret sätt, säger Juha Ojajärvi.

Från Perho Liiketalousopisto deltog i år deras yrkesutbildningsstuderande i Mästare både som tävlande och besökare. – Vi hoppas att besöket vid evenemanget tänder en iver att nästa år anmäla sig som deltagare i tävlingarna, säger Ojajärvi.

Mästare är känt framför allt som ett evenemang för unga, men utöver ungdomar har evenemanget haft besök av daghemsgrupper, och tack vare det har också små barn fått bekanta sig med olika yrken.

Petri Lempinen anser att Mästare är ett sätt att synliggöra yrkesutbildningens mångfald och möjligheter inte bara för dem som söker studieplats och för blivande studerande utan också för arbetslivets aktörer. – Det är ju frågan om det största enskilda skyltfönstret för yrkesutbildningen, konkretiserar han.

Läs också bloggtexten av AMKE ry:s styrelsemedlem och Esboregionens utbildningssamkommuns ledare Tuula Antola och Perho Liiketalousopistos rektor, VD Juha Ojajärvi: ”Taitajassa osaajapulaa taklataan levein hartein”.

Du är möjligen intresserad av

Viljami Turve kädessään kultamitali ja kukkakimppu.

Viljami Turve som valdes till Mästarnas Mästare: Jag har aldrig vunnit någonting, så det känns fint – och konstigt

Till ambassadör för Mästare-tävlingarna och för yrkesutbildningen valdes guldmedaljören i […]

Deltagande i MästarePLUS-tävlingen förstärker kunnande och nätverk både för studerande och personal

Enligt Live-stiftelsens verksamhetsledare Marja Pajulahti behöver ungefär var åttonde ung […]

Vid Mästare kan man få se, känna, dofta och smaka på framtiden

Mästare2023 Esbo -evenemanget är ett skyltfönster för yrkesutbildningen – och […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners