Vid Mästare kan man få se, känna, dofta och smaka på framtiden

Mästare2023 Esbo -evenemanget är ett skyltfönster för yrkesutbildningen – och genom fönstret öppnas vyer också in i arbetet i framtiden. I den här artikeln får vi bekanta oss med vertikalodling, bilbranschen som framtidens arbetsplats, välfärdsteknologins möjligheter och med hur drönare har förändrat polisens arbete. Välkommen med på en resa in i yrkenas framtid!

Vertikalodlingsskåp åker till månen

Vid yrkesuppvisningen Framtida livsmedelsteknologier får besökarna jämföra örter som blindodlats i vertikalodlingsskåp med butikens örter och pröva att med sina egna händer föröka örter av sticklingar.

Idén till yrkesuppvisningen härrör sig från ett samarbetsprojekt mellan Omnia, Esbo stad, VTT och Aalto-universitetet (omnia.fi), där Omnia och Arctic Farming (arcticfarming.fi) som utvecklar vertikalodlingsskåp kom i kontakt med varandra. Arctic Farming hade redan innan Mästare levererat skåp även till Omnias restaurang Henricus (omnia.fi).

– Studerandena var mycket intresserade av de nya odlingsmetoderna och ville bekanta sig med dem också i praktiken, berättar Omnias utbildningschef för trädgårdsbranschen Johanna Issakainen. – Tack vare projektet har studerandena fått bekanta sig med vertikalodling fastän det inte ännu är möjligt att studera odlingsmetoden som en del av en yrkesinriktad examen.

Arctic Farmings VD och stiftande medlem Oliver Rotko anser att samarbetet med läroanstalterna är väldigt viktigt. – Genom samarbetet kan vårt företag låta förmågor i olika branscher få bekanta sig med vertikalodlingen redan i ett tidigt skede.

Till Mästare2023 Esbo -evenemanget har Arctic Farming levererat skåp förutom för yrkesuppvisningen även för att användas av tävlande i FM-tävlingarna i kosthållstjänster. – Örter som fått växa i odlingsskåp har en annan arom än motsvarande örter i butiken. De studerande som deltar i tävlingen får alltså som utmaning att fundera hur vår mynta och timjan passar i deras portioner.

Poängen med vertikalodling är att den reducerar odlingens klimatbelastning. Om man för ett odlingsskåp som liknar ett vinskåp till exempel till en restaurang får man verkligt närodlad mat. Vid vertikalodling använder man inte alls mull utan växten tar de näringar den behöver från en näringslösning. – Odlingsmetoden förbrukar mindre vatten och näringsämnen, och samtidigt besparas man från miljöbelastning från transporter, berättar Issakainen. – Det här är ett budskap som vi vill förmedla med Mästares yrkesuppvisning.

I Finland finns det redan vertikalodlingsproducenter, men i stor skala är odlingsmetoden bara på väg att börja användas. Issakainen berättar att vertikalodling, liksom andra odlingsmetoder för hållbar utveckling, är en växande trend.

För Arctic Farming är Finland framför allt en plattform för testning och produktutveckling: företaget har den internationella marknaden som mål. – I vårt team finns rymdindustrikunnande. Vår galna doktorsdröm och vårt långsiktiga mål är att vårt eget vertikalodlingsskåp en dag kan finnas på månens yta, berättar Rotko.

Drönarna har förbättrat arbetssäkerheten för poliserna

Vid Mästare2023 Esbo -evenemanget får besökarna också uppleva en yrkesuppvisning där polisen arrangerar drönarflygning (https://taitaja2023.fi/fi/lajit/ammattinaytokset/an3-drone-lennatys/). 

– Drönarflygningen är en av de få specialiseringarna som en polis kan få utbildning i kort efter att examensutbildningen är klar, berättar Sami Hätönen som är överkommissarie och lärare i övervaknings- och larmverksamhet och ledning vid Polisyrkeshögskolan dvs. Polamk (https://polamk.fi/etusivu). Enligt Hätönen har redan åtminstone 600 poliser fått utbildning i drönarflygning, och flera till utbildas.

Poliser som fått flygningsutbildningen flyger drönare vid sidan av och som en del av andra arbetsuppgifter. Polisen använder också drönare väldigt mångsidigt i sitt arbete: till exempel vid spaning av vilsegångna/försvunna eller personer som flyr undan polisen, som stöd vid undersökning av brottsplatser samt i underrättelse- och övervakningsuppgifter. – Där polisen finns, där finns en drönare. Den är polisens ögon uppe i skyn, sammanfattar Hätönen.

Användningen av drönare har förändrat arbetet, men också ökat arbetssäkerheten för polisen. – Med hjälp av drönaren kan man få information också från sådana ställen, dit det inte är säkert att gå. Man kan låta den flyga till farliga platser, till exempel om vapenhot förekommer, eller om man behöver klättra högt upp.

Vid Mästare-evenemanget har polisen också representanter för Polamk på plats, och de presenterar yrket och berättar om studierna i branschen. – Polisen har ett arbete som är betydligt mångsidigare än vad många känner till. Vid polisen finns det många karriäralternativ, långt fler än många ens kan tänka sig. Poliserna är mångkunniga, och i yrket behövs också handens färdigheter, säger Hätönen.

Intresset för välfärdsteknologi förenar toppkrafter i olika yrkesområden

Grenen Välfärdsteknologi är först andra gången med i Mästare. Grenansvariga Angela Aalto berättar att grenen är väldigt aktuell, eftersom användningen av välfärdsteknologi ökar med accelererande fart inom hälso- och sjukvården. – Olika anordningar och appar tas hela tiden mer i bruk.

För dem som besöker evenemanget är uppgifterna som har med välfärdsteknologi att göra imponerande att följa med, för i dem används till exempel VR-glasögon, genomförs ett rymningsspel och distanshandledning i hemvård.

Social- och hälsovårdsbranschen är mycket kvinnodominerad, men den nya grenen har lockat också manliga studerande till tävlingen. – Det är intressant att den också har intresserat studerande i informations- och kommunikationsteknik. I finalen tävlar därför studerande från olika examensutbildningar, berättar Aalto.

Grenen har samma kriterier för yrkesskicklighet som närvårdargrenen har, men dessutom behöver man i den ha kunskaper i den fritt valbara examensdelen Att främja funktionsförmågan med välfärdsteknologi. – De tävlande ska behärska att använda anordningar och teknologi – och tävlande som kommer från andra branscher har behövt lära sig också grunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, berättar Aalto.

När man pratar om välfärdsteknologi är det enligt Aalto viktigt att notera att det inte bara är frågan om ”kul teknologi”. I stället anser hon att användningen av välfärdsteknologi är nödvändig för en lösning av bristen på arbetskraft. – Välfärdsteknologin bidrar till att förbättra de anställdas arbetssäkerhet och arbetshälsa, och den används både i förebyggande syfte och vid sjukvård. Med hjälp av den kan man utföra mentalhälsoarbete och rikta en barnpatients uppmärksamhet bort från smärta, räknar Aalto upp som några av välfärdsteknologins användningssätt och fördelar. – I allt detta är det ändå viktigt att notera att teknologin inte kan ersätta en människa och inte heller människokontakter. Däremot underlättar den arbetet och ger något extra.

Arbetet inom bilbranschen är idag snyggt som på ett sjukhus

Teknologiutvecklingen förändrar också arbetet för yrken som utförs med händerna, och bilbranschen är en bransch som upplevt en kännbar omvälvning. Förändringen har varit snabb, och många har därför ännu en synnerligen föråldrad bild både av arbetsuppgifterna inom bilbranschen och av arbetsmiljön.

– En modern bilverkstad är som ett sjukhus  – det är fråga om rent och snyggt arbete på vita golv. Man utför inte längre jobb i smutsiga smörjgropar, berättar Autoalan Keskusliittos tekniska direktör Jouko Sohlberg. – Idag har bilarna liknande teknik som telefonerna har, och utöver det så har elbilarna förändrat arbetet. Även digitaliseringen och data är stora grejer i branschen.

Bilbranschen utvecklas och den erbjuder många olika karriärstigar och specialiseringsmöjligheter. – I branschen behövs såväl kunnande i förbränningsmotor- och elteknik som i elektronikinstallation. Inom branschen kan man under arbetskarriären byta yrke – man tar bra hand om dem som jobbar inom den och erbjuder möjligheter.

Eftersom utvecklingen har fört med sig nya slags behov av kunnande, har branschen brist på yrkeskunnig arbetskraft. Sohlberg anser att ett arbete inom bilbranschen är särskilt lämpligt för personer som tycker om att arbeta med händerna. – Om spelbranschen, elektricitet eller elektronik intresserar, är bilbranschen en ytterst bra inriktning.

Inom bilbranschen erbjuds utbildning till exempel av tillverkare och importörer, men Sohlberg anser också att den formella yrkesutbildningen är väldigt viktig. – Det finländska utbildningssystemet är flexibelt, och det möjliggör att kunnandet kan skaffas flexibelt under hela arbetskarriären. Genom yrkesutbildningsreformen har dessutom betydelsen av samarbete mellan företagen och läroanstalterna poängterats. För bilbranschen är det verkligen viktigt att utbildningen svarar mot arbetslivets behov.

Mästare-evenemanget anser Sohlberg vara en bra plats för att informera de unga, deras föräldrar och studiehandledare om arbetet inom bilbranschen, och även ett viktigt forum för samarbetet mellan arbetslivet och yrkesutbildningen. – Vid Mästare kan man konkret se på vilket sätt det lönar sig att utveckla utbildningen så att den allt bättre motsvarar arbetslivets behov.

Läs också bloggtexten av AMKE ry:s styrelsemedlem och Esboregionens utbildningssamkommuns ledare Tuula Antola och  Autoalan Keskusliittos tekniska direktör Jouko Sohlberg ”Autoala tulevaisuuden työpaikkana”.

Du är möjligen intresserad av

Viljami Turve kädessään kultamitali ja kukkakimppu.

Viljami Turve som valdes till Mästarnas Mästare: Jag har aldrig vunnit någonting, så det känns fint – och konstigt

Till ambassadör för Mästare-tävlingarna och för yrkesutbildningen valdes guldmedaljören i […]

Deltagande i MästarePLUS-tävlingen förstärker kunnande och nätverk både för studerande och personal

Enligt Live-stiftelsens verksamhetsledare Marja Pajulahti behöver ungefär var åttonde ung […]

Vid Mästare tacklar man bristen på yrkeskunniga med breda axlar

Petri Lempinen från Undervisnings- och kulturministeriet, Juha Ojajärvi  från Perho […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners