Lösningar för föränderliga behov av kunnande söks genom internationellt samarbete

Världen, arbetslivet och behoven av kunnande förändras. Futuristen, uppfinnaren, facklitterära författaren Perttu Pölönen och undervisningsrådet Hanna Autere berättar hur man kan förbereda sig för förändringen.

Vid evenemanget Mästare2023 Esbo tävlar man om FM-medaljer i yrkesskicklighet, men evenemanget är också en arena för internationellt samarbete. Under hela evenemanget pågår European Training and Cooperation Activities (TCA) Erasmus+ Seminar och det samlar seminariegäster från över 20 länder, i år för första gången också från Ukraina.

Undervisningsrådet Hanna Autere från Utbildningsstyrelsens enhet för yrkesutbildning vet vad det är som drar internationella gäster till Finland och Mästare-evenemanget. Autere har länge varit kontaktperson mellan Mästares bakgrundsorganisation Skills Finland och Utbildningsstyrelsen, och hon har sett att evenemanget som är uppbyggt kring yrkesskicklighetstävlingar är ett välfungerande forum för internationellt samarbete.

– Världen, arbetslivet och behoven av kunnande förändras. Alla som arbetar med yrkesutbildningsfrågor delar samma oro över hur man ska kunna hänga med i den här förändringen. Det internationella samarbetet möjliggör informationsutbyte kring hur behoven av kunnande förändras och vilka lösningar som har utvecklats i olika länder, berättar Autere. 

Autere har lagt märke till att de internationella gästerna dras till Finland också av att den finländska utbildningen uppfattas ha en god nivå. Även om den finländska utbildningens kvalitet värderas högt i världen, ser man i hemlandet nog också behov av att utveckla den. Det här anser Autere vara en bra sak. – Vi är aldrig färdiga. Arbete och samarbete behövs fortsättningsvis, säger hon och betonar att man i Finland inte skulle ha klarat av att utveckla det nuvarande yrkesutbildningssystemet i ett vakuum. – Utan internationellt samarbete skulle det helt enkelt inte ha varit möjligt.

Flexibiliteten i den finländska yrkesutbildningen intresserar ute i världen

Hanna Autere har lagt märke till, att det som framför allt intresserar i den finländska yrkesutbildningen är den kompetensbaserade modellen, tack vare vilken också kunnande som förvärvats på annat håll än i läroanstalten erkänns som en del av examen. – Idén går ut på att genom utbildningen kan man skaffa precis bara det kunnande som man behöver, sammanfattar hon.

Som ett särdrag för den finländska yrkesutbildningen lyfter Autere också upp det att man för varje studerande planerar och genomför en studieväg som motsvarar precis de egna behoven. Dessutom är det betydelsefullt att kunnandet kan förvärvas flexibelt i många olika åldrar och i olika livsskeden. – Hos oss måste man inte avlägga en hel examen. I stället för det kan man till exempel studera enskilda examensdelar. Flexibiliteten i den finländska modellen är därför en av de saker som intresserar ute i välrden.

Utgångspunkten för yrkesutbildningen är att utbildningen erbjuder de studerande kunnande, som svarar mot arbetslivets behov av kunnande idag och i framtiden. – I vår föränderliga värld accentueras vikten av att kunna förutse och av att individen har verktyg och möjligheter för kontinuerligt lärande under hela arbetskarriären, sammanfattar Autere.

Perttu Pölönen påminner om vikten av att ställa sig in i att vara nybörjare

De ramar som utbildningsförvaltningen producerat skapar förutsättningar för kontinuerligt lärande, med vilka man svarar på den snabba förändring som sker i världen och i arbetslivet. Dessutom kräver förändringen att varje individ har en lämplig inställning till lärande.

Ett keynote-inlägg vid det internationella seminariet 9.5. håller futuristen, uppfinnaren, facklitterära författaren Perttu Pölönen. Som en alldeles särskilt viktig arbetslivsfärdighet i framtiden nämner Pölönen förmågan att ställa sig in i nybörjarens roll.

Han har lagt märke till, att fastän det borde vara en positiv sak att gå in i elevens roll, sker det inte alltid smärtfritt. – En expert kan ha svårt att avslöja att hen inte kan allt. Hen har redan fått titlar och positioner och skulle inte vilja lägga bort dem. Det är tryggare att göra det man kan, och som vuxen stannar man lätt kvar i det att man utför uppgifter som man är bra på, beskriver Pölönen.

– Det är ändå fakta att världen förändras och förändringen tvingar oss in i nya situationer. Om man kan sätta sig in i nybörjarens ställning har man bättre möjligheter att anpassa sig till förändringen.

De som tycker att det känns smärtsamt att inställa sig att vara nybörjare uppmuntrar Pölönen att leva sig in i hur fint det kändes som barn, då allt ännu var nytt. – Det är inte fel att vara nybörjare. Tvärtom, det är ett tillstånd som det lönar sig att eftersträva också som vuxen, säger han. Pölönen påminner om att när man går in i att vara nybörjare får man byta tyngden som hör ihop med att vara expert till lättheten av att vara nybörjare. – Man får och vågar för en gångs skull också ställa dumma frågor och se på saker och ting med nya ögon.

Pölönen uppmuntrar gamla rävar att bli nybörjare, för det är mycket skadligare att utföra uppgifter bara på säker grund och felfritt än att göra bort sig när man prövar något nytt. Dessutom påpekar han att nybörjare enligt en del undersökningar rentav gör färre fel. – De måste göra sitt bästa, för de har inte ännu uppnått falsk säkerhet eller byggt en karriär. Nybörjaren kan till och med ha fördel av att vara först. Förutom individer motiverar Pölönen också Finland i vidare bemärkelse att positionera sig och ställa in sig på att ha en nybörjarroll. – Det lönar sig inte att för mycket luta sig mot vad vi har haft för då är faran den att vi blir ett museum för uppnådda fördelar, säger han lite provokativt. Han framhåller också att samarbete, nyfikenhet och lärande av andra är färdigheter av allra största vikt i framtiden.

Den andra halvan av världens befolkning är först nu på väg in i arbetslivet – och i internet

Perttu Pölönen tar upp några frågor som i hög grad förändrar arbetslivet. Den första är teknologiutvecklingen. – Teknologiutvecklingen tvingar oss människor att bli förädlade och bildade. Genom den här utvecklingen betonas mänskligheten också i arbetslivet, för som människor kan vi ännu producera något sådant som teknologin inte klarar av. Google ser inte i ögonen eller ger inte en klapp på axeln, så tänk efter vad man kan få av dig som man inte får av ChatGPT eller Google.

I framtiden kommer arbetslivet också att förändra det hur högavlönade och lågavlönade arbeten differentieras och hur korttidsanställningar och mikroföretagande ökar. – Framtidens arbetsliv är mer polariserat än tidigare.

En fråga som Pölönen lyfter upp att i hög grad kommer att förändra arbetslivet är de demografiska omständigheterna. – Hos oss i Finland åldras befolkningen, och vi kan därför glömma det att en stor del av människorna i världen är så unga att de först nu är på väg in i arbetslivet.

Dessutom är bara hälften av världens befolkning på internet. – Den andra halvan är alltså först på väg att börja tävla om arbete, och erbjuda sitt kunnande snabbare och billigare. Allt det här kommer att förändra läget på arbetsmarknaden, säger han och påpekar att förändringen också ökar behovet av kunnande i internationalism.  – I fortsättningen sker arbete och samarbete allt oftare tillsammans med människor som kommer från olika andra bakgrunder och kulturer.

Teknologin och sätten och formerna för att utföra arbete utvecklas med hisnande fart, men enligt Pölönen är det lättare att förutse dem än att förutse människan. – Vi vet inte vilka slags bekymmer vi som människor kommer att ha. Det är värt att notera att enligt WHO:s prognos kommer mentala hälsofrågor att starkt påverka arbetslivet i framtiden.

Du är möjligen intresserad av

Viljami Turve kädessään kultamitali ja kukkakimppu.

Viljami Turve som valdes till Mästarnas Mästare: Jag har aldrig vunnit någonting, så det känns fint – och konstigt

Till ambassadör för Mästare-tävlingarna och för yrkesutbildningen valdes guldmedaljören i […]

Deltagande i MästarePLUS-tävlingen förstärker kunnande och nätverk både för studerande och personal

Enligt Live-stiftelsens verksamhetsledare Marja Pajulahti behöver ungefär var åttonde ung […]

Vid Mästare tacklar man bristen på yrkeskunniga med breda axlar

Petri Lempinen från Undervisnings- och kulturministeriet, Juha Ojajärvi  från Perho […]

Evenemangets huvudsamarbetspartners